logo3
logo3
o nas

Informace o systému

Základní informace

IS slouží personalistům úřadům pro evidenci vzdělávání, aby byla naplněna litera zákona o úřednících územních samosprávných celků. V rámci IS může každý úřad svůj portál na evidenci vlastních zaměstnanců (např. mesto.eduevidence.cz), kde personální odbor může spravovat jednotlivé zaměstnance. Součástí je i hromadný import dat z projektu ESO a optimalizace účasti na školení.


Hlavní části systému

Portál všech zaměstnanců obce – evidence zaměstnanců (tzn. zaměstnanecká karta) a to včetně možného importu na základě mustrového XLS (údaje – jméno, příjmení, datum narození, odbor, datum nástupu, telefon pevná linka, mobilní telefon, ukončení pracovního poměru, kategorie) z Vašeho mzdového softwaru. Karta zaměstnance obce – obsahuje data z evidence zaměstnanců (viz. výše) + evidence školení – datum, název kurzu, vzdělávací instituce, číslo akreditace, číslo osvědčení, rozsah kurzů v hodinách + možnost ukládat certifikát a následné možné zobrazení. Současně možné nahrát foto zaměstnance. Dále bude systém evidovat údaje jako úředník ano/ne, vedoucí úředník ano/ne, ostatní (zaměstnanec).


Funkcionality

Systém sleduje platnosti vzdělávání úředníků, § 17 odst. 5 podle plánu vzdělávání

„Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí“ s reg. č.CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0010159 navazuje na úspěšné vzdělávací projekty z let 2010 až 2015 „Vzdělaný zastupitel“ a „Odpovědný zastupitel“.

Realizace projektu je kompletně financována z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a z finančních zdrojů státního rozpočtu České republiky.

Informace ke zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete zde

Kontaktujte nás

Adresa:

Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

Odesílám
Vaše zpráva byla odeslána. Děkujeme